Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PES-55 (55kg)

Washer capacity 55Kg

Drum dimensions (ØxP) 1202 mm x 960 mm (890 mm load Ø)

Drum speed 40 RPM

Electric heating element 9 x 6.5 Kw

Steam heating power (Pressure) 93 Kw (1.5/9) 5/4” inlet 1” outlet

Gas heating power 95 Kw 4 burners 5/4” connection

Exhaust 33 m3/min (300 mm drain Ø) (150 Pa pressure)

Noise 74 Db (A)

Machine dimensions (LxWxH) 1700 mm x 1360 mm x 2260 mm

Packing dimensions (LxWxH) 1700 mm x 1540 mm x 2411 mm

Net weight (Reversing) 896 Kg (Gas) 880 Kg (Electric) 889 Kg (Steam)

Gross weight (Reversing) 898 Kg (Gas) 882 Kg (Electric) 891 Kg (Steam)

0973787999