Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PES-23 (23kg)

Washer capacity 23Kg

Drum dimensions (ØxP) 977 mm x 590 mm (560 mm load Ø)

Drum speed 40 RPM

Electric heating element 6 x 4 Kw

Steam heating power (Pressure) 67.9 Kw (1.5/14) 1” inlet & outlet

Gas heating power 37.8 Kw 3 burners ¾” connection

Exhaust 29 m3/min (200 mm drain Ø) (150 Pa pressure)

Noise 67 Db (A)

Machine dimensions (LxWxH) 918 mm x 1022 mm x 1867 mm

Packing dimensions (LxWxH) 950 mm x 1060 mm x 2050 mm

Net weight (Reversing) 296 Kg (Gas) 299 Kg (Electric) 295 Kg (Steam)

Gross weight (Reversing) 309 Kg (Gas) 312 Kg (Electric) 308 Kg (Steam)

0973787999