Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PES-10 (10kg)

Washer capacity 10Kg

Drum dimensions (ØxP) 756 mm x 420 mm (560 mm load Ø)

Drum speed 38 RPM

Electric heating element 6 x 3 Kw

Steam heating power (Pressure) 44.4 Kw (0.8/14) 1” inlet & outlet

Gas heating power 29.4 Kw 2 burners ½” connection

Exhaust 20 m3/min (150 mm drain Ø) (150 Pa pressure)

Noise 61 Db (A)

Machine dimensions (LxWxH) 707 mm x 801 mm x 1868 mm

Packing dimensions (LxWxH) 740 mm x 840 mm x 1980 mm

Net weight (Reversing) 212 Kg (Gas) 214 Kg (Electric) 218 Kg (Steam)

Gross weight (Reversing) 222 Kg (Gas) 224 Kg (Electric) 229 Kg (Steam)

0973787999