Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PD-75 (34.02kg)

Dryer capacity 34.02 Kg (75 lbs)

Basket dimensions (Ø x P) 922 mm x 910 mm

Basket motor .75 kW 1 HP

Blower motor (Gas/Steam) .75 kW 1 HP

Air flow 25.5cmm (Gas) 25.48cmm (Steam/Electric)

Exhaust duct 203 mm (Gas/Steam/Electric)

Steam supply & return (Gas Inlet) 19.1 mm, 12.7 mm (19.1 mm)

Power consumption 101.125 Kg/hr (Steam) 36 kW (Electric) 200000 btu/hr. (Gas)

Basket volume 610L .61m3

Machine dimensions (LxWxH) 1213 mm x 972 mm x 1943 mm

Net weight 379Kg (Gas) 385 Kg (Steam) 382Kg (Electric)

Shipping weight 390Kg (Gas) 390 Kg (Steam) 393Kg (Electric)

0973787999