Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PD-200 (90.72kg)

Dryer capacity 90.72 Kg (200 lbs)

Basket dimensions (Ø x P) 1500 mm x 1190 mm

Basket motor 2.24 kW 3 HP

Blower motor (Gas/Steam) 5.5 kW 7.5 HP

Air flow 150cmm (Gas) 184cmm (Steam)

Exhaust duct 406 mm (Gas/Steam)

Steam supply & return (Gas Inlet) 50.8 mm, 31.75 mm (31.75 mm)

Power consumption 422.55 Kg/hr (Steam) 525000 btu/hr. (Gas)

Basket volume 2100L 2.1m3

Machine dimensions (LxWxH) 2030 mm x 1616 mm x 2630 mm

Pressure 5.6-8.79bar (Air) 6-8bar (Steam)

Shipping weight 1246Kg (Gas) 1259 Kg (Steam)

0973787999