Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PD-190 (86.18kg)

Dryer capacity 86.18 Kg (190 lbs)

Basket dimensions (Ø x P) 1308 mm x 1270 mm

Basket motor 2.24 kW 3 HP

Blower motor (Gas/Steam) 5.5 kW 7.5 HP

Air flow 113.27cmm (Gas) 184cmm (Steam)

Exhaust duct 406 mm (Gas/Steam)

Steam supply & return (Gas Inlet) 50.8 mm, 31.75 mm (25.4 mm)

Power consumption 422.55 Kg/hr (Steam) 490000 btu/hr. (Gas)

Basket volume 1710L 1.71m3

Machine dimensions (LxWxH) 1970 mm x 1420 mm x 2557 mm

0973787999