Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PD-170 (77.11kg)

Dryer capacity 77.11 Kg (170 lbs)

Basket dimensions (Ø x P) 1308 mm x 1080 mm

Basket motor 1.5 kW 2 HP

Blower motor (Gas/Steam) 5.5 kW 7.5 HP

Air flow 113.27cmm (Gas) 113.26cmm (Steam)

Exhaust duct 406 mm (Gas/Steam)

Steam supply & return (Gas Inlet) 25.4 mm, 19.1 mm (25.4 mm)

Power consumption 297.35 Kg/hr (Steam) 490000 btu/hr. (Gas)

Basket volume 1450L 1.45m3

Machine dimensions (LxWxH) 1815 mm x 1429 mm x 2394 mm

Net weight 1016Kg (Gas) 1042 Kg (Steam)

Shipping weight 1046Kg (Gas) 1072 Kg (Steam)

0973787999