Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy sấy công nghiệp PowerLine PD-120 (54.43kg)

Dryer capacity 54.43 Kg (120 lbs)

Basket dimensions (Ø x P) 1130 mm x 1076 mm

Basket motor .75 kW 1 HP

Blower motor (Gas/Steam) 2.24 kW 3 HP

Air flow 60.2cmm (Gas) 77.9cmm (Steam) 60.1cmm (Electric)

Exhaust duct 305 mm (Gas/Steam/Electric)

Steam supply & return (Gas Inlet) 25.4 mm, 19.1 mm (25.4 mm)

Power consumption 203.45 Kg/hr (Steam) 72 kW (Electric) 375000 btu/hr. (Gas)

Basket volume 1080L 1.08m3

Machine dimensions (LxWxH) 1660 mm x 1200 mm x 2090 mm

Net weight 682Kg (Gas) 702 Kg (Steam) 702Kg (Electric)

Shipping weight 702Kg (Gas) 731 Kg (Steam) 722Kg (Electric)

0973787999