Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PMCM-2800-PF-FE

Roller length 2717 mm

Roller diameter 502 mm

Ironing speed 1-9 m/min *Compressed air pressure @ 6 Bar

Electric heating element (Power) 18 x 2.9 Kw (52.2 Kw)

Average hourly production 68 Kg/hr. Residual humidity @ 50%

Gas heating power 57 Kw 2 burners 1” connection

Total power 53.1 Kw (Electric) 1.1 Kw (Gas) 0.9 Kw (Steam)

Steam consumption (Pressure) 110 Kg/hr. (1-12 Bar) 1” inlet & outlet

Suction capacity 350 m3/h Steam, 350 m3/h Flue gas, 500 L/h Air

Machine dimensions (LxWxH) 1583 mm x 3610 mm x 1678 mm

Packing dimensions (LxWxH) 1100 mm x 3622 mm x 1868 mm

Gross weight / Net weight 1528 Kg / 1418 Kg

Sản phẩm khác

0973787999