Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PMCM-2500-STD-RE

Roller length 2508 mm

Roller diameter 502 mm

Ironing speed 1-9 m/min

Electric heating element (Power) 18 x 2.7 Kw (48.6 Kw)

Average hourly production 62 Kg/hr. Residual humidity @ 50%

Gas heating power 53 Kw 2 burners 1” connection

Total power 49.3 Kw (Electric) 0.9 Kw (Gas) 0.7 Kw (Steam)

Steam consumption (Pressure) 100 Kg/hr. (1-12 Bar) 1” inlet & outlet

Suction capacity 350 m3/h Steam, 350 m3/h Flue Gas

Machine dimensions (LxWxH) 1304 mm x 3400 mm x 1678 mm

Packing dimensions (LxWxH) 1100 mm x 3413 mm x 1868 mm

Gross weight / Net weight 1263 Kg / 1163 Kg

Sản phẩm khác

0973787999