Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PMCA-210

Roller length 2068 mm

Roller diameter 330 mm

Ironing speed 1-6 m/min

Electric heating element (Power) 9 x 2.8 Kw (25.2 Kw)

Average hourly production 46 Kg/hr. Residual humidity @ 50%

Gas heating power 26 Kw

Total power 26.2 Kw (Electric) 1 Kw (Gas)

Flue gas consumption 350 m3/hr. 1 burner ¾” connection

Machine dimensions (LxWxH) 598 mm x 2704 mm x 1087 mm

Packing dimensions (LxWxH) 710 mm x 2800 mm x 1270 mm

Gross weight 542 Kg

Net weight 580 Kg

Sản phẩm khác

0973787999