Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PFI-2000-33

Roller length 2000 mm

Roller diameter 330 mm

Ironing speed 1-10 m/min

Electric heating element (Power) 3 x 4.5 Kw (13.5Kw)

Average hourly production 60 Kg/hr. Residual humidity @ 20%

Ironing pressure 214-322 Kg/m2

Total power 13.9 Kw (Electric)

Suction capacity 200 m3/hr.

Machine dimensions (LxWxH) 718.5 mm x 2512.5 mm x 1152.2 mm

Packing dimensions (LxWxH) 720 mm x 2513 mm x 1150 mm

Gross weight 249 Kg

Net weight (Net) 211 Kg

Sản phẩm khác

0973787999