Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PFI-1500-25

Roller length 1500 mm

Roller diameter 250 mm

Ironing speed 1-10 m/min

Electric heating element (Power) 3 x 2.5 Kw (7.5Kw)

Average hourly production 35 Kg/hr. Residual humidity @ 20%

Ironing pressure 214-322 Kg/m2

Total power 7.9 Kw (Electric)

Suction capacity 200 (opz.) m3/hr.

Machine dimensions (LxWxH) 718.5 mm x 2012.5 mm x 1082.2 mm

Packing dimensions (LxWxH) 720 mm x 2013 mm x 1100 mm

Gross weight 205 Kg

Net weight (Net) 172 Kg

Sản phẩm khác

0973787999