Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PFI-1000-25

Roller length 1000 mm

Roller diameter 250 mm

Ironing speed 1-10 m/min

Electric heating element (Power) 3 x 1.5 Kw (4.5Kw)

Average hourly production 25 Kg/hr. Residual humidity @ 50%

Ironing pressure 214-322 Kg/m2

Total power 4.7 Kw (Electric)

Suction capacity 200 (opz.) m3/hr.

Machine dimensions (LxWxH) 715.8 mm x 1512.5 mm x 1081.2 mm

Packing dimensions (LxWxH) 720 mm x 1513 mm x 1100 mm

Gross weight 168 Kg

Net weight (Net) 141 Kg

Sản phẩm khác

0973787999