Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy là công nghiệp PowerLine PF-18x120

Roller diameter 457.2 mm

Working width 3000 mm

Speed range 2.5-14 m/min

Motors (Drive, delivery & blower) 0.75 kW 1 HP, 0.25 kW 0.33 HP, 1.5 kW 2 HP

Air flow 50cmm

Exhaust duct 254 mm

Gas inlet 12.7 mm

Steam outlet (Inlet) 12.7 mm (19.05 mm)

Steam consumption (Pressure) 66.86 kg/hr (6.2-8.6 bar)

Electric consumption 36 kW

Gas heat input 284580 btu/hr

Machine dimensions (LxWxH) 1501.14 mm x 4059.94 mm x 2479.8 mm

Net weight 1730Kg (Gas) 1783Kg (Steam) 1843Kg (Electric)

Shipping weight 1865Kg (Gas) 1917Kg (Steam) 1973Kg (Electric)

Sản phẩm khác

0973787999