Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy giặt khô PowerLine PL-453 (18-20kg)

Load capacity 18-20 Kg

Drum dimensions (ØxP) 900 mm x 565 mm Wash speed 40 RPM

Extract speed 350/450 RPM

Drum volume 360L (510 mm Door Ø)

Electric heating power 18.42 Kw

Steam heating power 10.92 Kw

Motor (kW) 1.5 (Wash) 1.1 (Fan) 0.55 (Pump) 0.37 (Filter) 2.6 (Refrig.)

Tank capacity 120L (1st) 120L (2nd) 160L (3rd)

Water (steam) pressure 1.5 Bar (4.5 Bar) *1/2” Connection

Machine dimensions (L x W x H) 1280 mm x 1130 mm x 1952 mm

Net weight 2100 Kg

Sản phẩm khác

0973787999