Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy giặt khô PowerLine PL-353 (15-17kg)

Load capacity 15-17 Kg

Drum dimensions (ØxP) 850 mm x 530 mm

Wash speed 40 RPMExtract speed 500 RPM

Drum volume 300L (510 mm Door Ø

)Electric heating power 17.42 Kw

Steam heating power 5.72 Kw

Motor (kW) 1.5 (Wash) 0.75 (Fan) 0.55 (Pump) 0.37 (Filter) 2.55 (Refrig.)

Tank capacity 105L (1st) 105L (2nd) 145L (3rd)

Water (steam) pressure 1.5 Bar (4.5 Bar) *1/2” Connection

Machine dimensions (L x W x H) 1280 mm x 1130 mm x 1840 mm

Net weight 1790 KgSTANDARD

Sản phẩm khác

0973787999