Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy giặt khô PowerLine PL-303 (11-12kg)

Load capacity 11-12 Kg

Drum dimensions (ØxP) 710 mm x 533 mm

Wash speed 45 RPM

Extract speed 500 RPM

Drum volume 210L (510 mm Door Ø)

Electric heating power 4.8 Kw

Steam heating power 16.5 Kw

Motor (kW) 1.1 (Wash) 0.75 (Fan) 0.55 (Pump) 0.37 (Filter) 2 (Refrig.)

Tank capacity 85L (1st) 85L (2nd) 135L (3rd)

Water (steam) pressure 1.5 Bar (4.5 Bar) *1/2” Connection

Machine dimensions (L x W x H) 1150 mm x 1000 mm x 1667 mm

Net weight 980 KgSTANDARD

Sản phẩm khác

0973787999