Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy giặt công nghiệp PowerLine HE80 (36.29kg)

Washer capacity 36.29 Kg (80 lbs.)

Drum dimensions (Ø x P) 920 mm x 574 mm

Door dimensions (Ø x h) 510 mm x 610 mm

Motor 5.5 kW 7.5 HP

Wash speed 39.5 RPM 0.8 G

Extraction speed (Distribution) 534 RPM (62 RPM)

Drain system 76.2mm outlet 581L/min capacity 1(2) drain outlet(s)

Basket volume 400L .4m3

Inlets 3/4” (Steam) 3/4” (Water) 2 water inlets 1 steam

Steam consumption (Pressure) 56.3 kg/hr. (6 bar)

Machine dimensions (LxWxH) 1297 mm x 1050 mm x 1720 mm

Net weight (Shipping) 740 Kg (767 Kg)

Sản phẩm khác

0973787999