Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy giặt công nghiệp PowerLine HE30 (13.61kg)

Washer capacity 13.61 Kg (30 lbs. )

Drum dimensions (Ø x P) 610 mm x470 mm

Door dimensions (Ø x h) 365 mm x 445 mm

Motor 1.5 kW 2 HP

Wash speed 48.5 RPM 0.8 G

Extraction speed (Distribution) 664 RPM (77 RPM)

Drain system 50.8mm outlet 117L/min capacity 1(2) drain outlet(s)

Basket volume 140L .14m3

Inlets 1/2” (Steam) 3/4” (Water) 2 water inlets 1 steam

Steam consumption (Pressure) 11 kg/hr. (6 bar)

Machine dimensions (LxWxH) 946 mm x 740 mm x 1273 mm

Net weight (Shipping) 286 Kg (302 Kg)

Sản phẩm khác

0973787999