Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

áy giặt công nghiệp PowerLine HE40 (18.14kg)

Washer capacity 18.14 Kg (40 lbs. )

Drum dimensions (Ø x P) 680 mm x525 mm

Door dimensions (Ø x h) 365 mm x 465 mm

Motor 2.2 kW 3 HP

Wash speed 44.4 RPM 0.8 G

Extraction speed (Distribution) 608 RPM (70.2 RPM)

Drain system 50.8mm outlet 310L/min capacity 1(2) drain outlet(s)

Basket volume 190L .19m3

Inlets 1/2” (Steam) 3/4” (Water) 2 water inlets 1 steam

Steam consumption (Pressure) 23.5 kg/hr. (6 bar)

Machine dimensions (LxWxH) 1194 mm x 785 mm x 1315 mm

Net weight (Shipping) 437 Kg (455 Kg)

Sản phẩm khác

0973787999