Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

sấy công nghiệp PowerLine PES-75 (75kg)

Washer capacity 75Kg

Drum dimensions (ØxP) 1202 mm x 1310 mm (890 mm load Ø)

Drum speed 40 RPM

Electric heating element 15 x 6.5 Kw

Steam heating power (Pressure) 149 Kw (8/15) 3/2” inlet 5/4” outlet

Gas heating power 115 Kw 4 burners 5/4 ” connection

Exhaust 33 m3/min (300 mm drain Ø) (150 Pa pressure)

Noise 74 Db (A)

Machine dimensions (LxWxH) 1930 mm x 1360 mm x 2262 mm

Packing dimensions (LxWxH) 2050 mm x 1540 mm x 2411 mm

Net weight (Reversing) 1185 Kg (Gas) 1164 Kg (Electric) 1176 Kg (Steam)

Gross weight (Reversing) 1235 Kg (Gas) 1214 Kg (Electric) 1226 Kg (Steam)

0973787999